Rózsafüzér társulat

(Fotó: Dave)

Plébániánkon nagyon régóta műdödik Rózsaafüzér társulat, az első biztos adatok a múlt század elejéről állnak rendelkezésünkre.
Tagok tekintetében: régebben több férfi tagja is volt, mostanában ez már nem jellemző, elsősorban idősebb, női tagjai vannak; tag továbbá a mindenkori vásárosdombói plébános is.
Napjainkban 4 társulat működik, mindegyik 15 taggal. A titkok cseréje minden hónap első vasárnapján történik, sorszám szerint, régebben sorsolás útján. Ehhez kapcsolódva a plébános úr minden hónapban megjelöl egy szándékot, amit imáinkba foglalunk.
Hagyománnyá vált, hogy minden évben március 13-án közösen elzarándokolunk Pécsre, a Havihegyi kápolnához. Ezen kívül szép élményeket őrzünk a papokkal való más, közös kirándulásokról, zarándoklatokról is.
A Rózsafüzér társulat "célja", hogy buzgó imádságos lelkülettel segítse a szertartásokat a templomban, ill. a folyamatos együttműködés a plébánosokkal és az egyházközséggel.
Bízunk benne, hogy a folyamatosan belépő új tagoknak köszönhetően a Rózsafüzér társulat még sokáig fennmarad Vásárosdombón.

Pál LajosnéVissza a főoldalra